Ochrona danych osobowych

 1. SCASERV a. s. Przetwarza Państwa dane osobowe konieczne do prawidłowego wykonywania swojej pracy (dalej jako „Dane osobowe“)
 2. Państwa Dane osobowe firma SCASERV a. s. przetwarza wyłącznie w niżej określonych celach na podstawie wymienionych przepisów prawa:
  • wykonywanie zapisów umowy (dalej jako „Umowa“)
  • marketing – na podstawie możliwej do cofnięcia zgody
 3. Dane osobowe będą przez firmę SCASERV a. s. przekazane następującym osobom trzecim:
  • osobom świadczącym firmie SCASERV a. s. usługi związane z serwerem, stroną internetową, cloudem (chmurą) czy IT, czy które są ich partnerami handlowymi;
  • w celu wykonywania zapisów umowy mogą być przekazane zewnętrznej kancelarii adwokackiej;
  • w celu uzyskania danych statystycznych firmie Google Inc., z siedzibą 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w ramach usługi Google Analytics;
 4. Dane osobowe nie zostaną przekazane osobom trzecim poza UE i EOG.
 5. Dane osobowe będą przez firmę SCASERV a. s. przetwarzane w okresie obowiązywania Umowy lub przez okres konieczny do spełnienia obowiązków archiwizacyjnych firmy SCASERV a. s., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie dłużej jednak niż 10 lat od ich zakończenia. Informacje przekazywane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane przez okres 3 lat od udzielenia zgody.
 6. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych mają Państwo poniższe prawa:
  • Prawo do dostępu do Danych osobowych w firmie SCASERV a. s., co znaczy, że kiedykolwiek można wnioskować o informacje od firmy SCASERV a. s., czy Dane osobowe, które Państwa dotyczą, są lub nie są przetwarzane, a jeśli są, to w jakim celu, w jakim zakresie, komu są udostępniane, jak długo będą przetwarzane, czy mają Państwo prawo do ich zmiany, skasowania, ograniczenia przetwarzania czy wyrażenia sprzeciwu, skąd Dane osobowe są pozyskiwane i czy dochodzi na podstawie przetwarzania Danych osobowych do automatycznego decydowania, włącznie z ewentualnym profilowaniem. Mają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych osobowych, przy czym pierwsze przekazanie informacji jest bezpłatne, za kolejne firma SCASERV a. s. może pobierać adekwatną opłatę kosztów administracyjnych.
  • Prawo do korekty Danych osobowych, co znaczy, że mogą Państwo wnioskować do firmy SCASERV a. s. o korektę czy uzupełnienie Danych osobowych, o ile były niedokładne czy niepełne.
  • Prawo do skasowania Danych osobowych, co oznacza, że firma SCASERV a. s. musi wykasować Państwa Dane osobowe o ile (I) już nie są potrzebne do celów, dla jakich były zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane, (II) cofnięta zostanie zgoda i nie istnieje żaden inny powód do ich przetwarzania, (III), wniesiony zostanie sprzeciw przeciwko przetwarzaniu i nie istnieją żadne inne powody przetwarzania Danych osobowych, (IV) przetwarzanie jest albo niezgodne z prawem lub (V) wymagają tego przepisy prawa.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych, co znaczy, że do momentu, kiedy nie zostaną rozstrzygnięte kwestie sporne dotyczące przetwarzania Państwa Danych osobowych, konkretnie jeśli (I) kwestionowana jest poprawność Danych osobowych, (II) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale zamiast skasowania Danych osobowych chcą Państwo ich przetwarzanie tylko ograniczyć, (III) firma SCASERV a. s.  już Danych osobowych nie potrzebuje w celu przetwarzania, ale Państwo tak (IV) lub jeśli wniesiony przez Państwa sprzeciw przeciw przetwarzaniu zgodnie z Art 1.7.6, firma SCASERV a. s. może mieć Dane osobowe wyłącznie zapisane, a przetwarzanie jest uzależnione od Państwa zgody, ewentualnie też w sytuacji, kiedy dane są potrzebne w celu określenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych,
  • Prawo do przeniesienia danych, co znaczy, że macie Państwo prawo uzyskać Dane osobowe, które zostały przekazane firmie SCASERV a. s. ze zgodą na przetwarzanie lub w celu wykonywania umowy, w posiadającym strukturę, powszechnie używanym i czytelnym formacie, a, jeśli to technicznie możliwe, mają Państwo prawo, żeby firma SCASERV a. s. przekazała te dane innemu administratorowi.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu Danych osobowych, co znaczy, że możecie Państwo w firmie SCASERV a. s. złożyć pisemny lub elektroniczny sprzeciw przeciw przetwarzaniu swoich Danych osobowych, co sprawi, że firma SCASERV a. s. nie będzie dalej przetwarzać Danych osobowych, o ile nie wykaże poważnych i słusznych powodów do przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesem, prawami i wolnościami.
 7. Ze wszystkich swoich praw, określonych w powyższym akapicie, można skorzystać w firmie SCASERV a. s. albo w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym na adres siedziby firmy, lub w formie elektronicznej na adres e-mail ostrava@scaserv.cz.
 8. Macie Państwo prawo do złożenia skargi przeciwko przetwarzaniu Danych osobowych w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych pod adresem: www.uoou.cz.
 9. Przekazanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest wymagane, ponieważ konieczne jest do wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy, w stosownych przypadkach ich przekazanie wymagane jest przez przepisy prawa. Wynikiem nieprzekazania danych może być niezawarcie umowy.
 10. Na podstawie przetwarzanych Danych osobowych nie dochodzi do automatycznego decydowania ani do profilowania.
 11. W przypadku, że firma SCASERV a. s. będzie chciała korzystać z danych osobowych w innym celu, niż który określony jest w niniejszej klauzuli informacyjnej, bez zwłoki udzieli Państwu informacji o tym innym celu i innych informacjach umieszczonych w niniejszej klauzuli.

Cookies

Nasza strona internetowa zapisuje w zgodzie z przepisami prawa na Twoim urządzeniu pliki nazywane cookies.

Cookies – co to jest?

Cookies to małe pliki z danymi, dzięki którym odwiedzone strony internetowe pamiętają  działania i ustawienia, nie trzeba więc ponownie wpisywać tych danych. Cookies nie są niebezpieczne, mają jednak znaczenie w ochronie prywatności. Cookies nie można wykorzystać do określenia tożsamości osoby korzystającej ze strony ani do nadużyć związanych z danami logowania. Z jakich cookies korzystamy?

 • Funkcjonalne cookies – bez nich sklep nie może prawidłowo działać. Może np. znikać zawartość koszyka czy co chwile użytkownik będzie wylogowywany,
 • Analityczne – umożliwiają obserwowanie odwiedzin strony oraz korzystanie z różnych funkcji (Google Analytics). Dzięki nim udaje nam się udoskonalać sklep internetowy tak, żeby użytkownicy byli stuprocentowo zadowoleni.
 • Trackingowe i marketingowe – pomagają w optymalizowaniu oferty i dotarciu z reklamą do użytkowników także na innych platformach reklamowych na innych stronach internetowych.
 • Do śledzenia konwersji – służy co oceny jak Działą reklama i w jaki sposób użytkownicy docierają na stronę.

Zgoda na zapisywanie cookies

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje cookies, o ile przeglądarka nie jest ustawiona inaczej. Korzystając ze naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies.

Jak ograniczyć zapisywanie cookies?

Wykorzystywanie cookies można ograniczyć lub zablokować w ustawieniach przeglądarki internetowej.