Rusztowanie modułowe CUPLOK

Zamawiający: Jaroslav Hrbáček
Zlecenie: Nestlé Česko – závod ZORA Olomouc
Wykorzystany system: Modulové lešení CUPLOK + schodišťová věž CUPLOK
Objem zlecenia: 300 m³
Realizacja od 1/2020 do 2/2020